Kosten verwijderen asbest

Vraag

Wie betaalt de kosten als asbest uit de school verwijderd wordt?

Antwoord

Als het schoolbestuur (juridisch) eigenaar is en het asbest preventief wil verwijderen zonder dat er iets is beschadigd, zijn de kosten voor analyse van de risico's van asbest en het verwijderen hiervan voor het schoolbestuur. Dit geldt voor het Primair onderwijs (PO) en Voortgezet onderwijs (VO).

Voor de gebouwen van het PO zijn gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van de bouw en onderhoud van de buitenkant. Bij het VO is de school zelf verantwoordelijk daarvoor. Daarnaast geldt voor het PO dat gemeenten de kosten moeten betalen die het gevolg zijn van constructiefouten. Over het saneren van asbest zijn in het verleden een aantal uitspraken gedaan. Daaruit blijkt dat de gemeente het verwijderen van asbest niet hoeft te betalen, tenzij door beschadiging asbestvezels vrijkomen.