Risico’s van asbest

Vraag

Wat zijn de risico's van asbest?

Antwoord

Asbestvezels splijten gemakkelijk tot microscopisch kleine naaldachtige vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet te zien. Het inademen van asbestvezels kan asbestose (afname van de longcapaciteit) veroorzaken en verschillende vormen van kanker: longkanker en mesothelioom (buik- en longvlieskanker).

De risico's treden op als de asbestvezels vrijkomen in de lucht. Dit kan als het asbest niet of nauwelijks met een bindmateriaal is toegepast (bijvoorbeeld in de vorm van spuitasbest, asbestkoord), als asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert (bijvoorbeeld breukvlakken, gaten, putjes) of op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt (denk bijvoorbeeld aan schuren, boren, zagen en breken). Ook klein onderhoud en (onbewust) beschadigen van asbesthoudende materialen kunnen een risicovolle situatie veroorzaken. Enkele voorbeelden zijn het breken van de wandplaten in het magazijn met pallets of kleine aanrijdingen met een palletvervoerder. Denk bij het klussen bijvoorbeeld aan het doorboren van plaatmateriaal bij de aanleg van bedrading, het ophangen van boekenplanken, vervangen van een asbestvloerzeil of de aanleg van een ventilatiekanaal. Ook kan op de speelplaats het gebruik van een gevel (asbestplaten) als voetbaldoel of het breken van asbestdakleien met een voetbal op het dak tot risicovolle situaties leiden.