Medisch onderzoek personeel

Vraag

Wordt het personeel medisch onderzocht als risicovol asbest aanwezig is?

Antwoord

De arbeidsomstandighedenwetgeving verplicht het bestuur om als werkgever een (arbeids)gezondheidskundig onderzoek aan het personeel aan te bieden. De gegevens uit het onderzoek moeten in het personeelsdossier worden opgeslagen. Het dossier moet minimaal 30 jaar worden bewaard. Het personeel mag het onderzoek weigeren. De weigering moet schriftelijk worden vastgelegd.