Medisch onderzoek leerlingen

Vraag

Worden de leerlingen medisch onderzocht als risicovol asbest aanwezig is?

Antwoord

Op dit moment zijn er geen goede mogelijkheden voor medisch onderzoek na blootstelling aan asbest in het milieu. Met medisch onderzoek is het niet mogelijk om na te gaan of er verhoogde blootstelling is geweest aan asbest en of er gezondheidsschade door de blootstelling aan asbest is ontstaan. Ook is er geen medische behandeling waarmee men kan voorkomen dat er later gezondheidsschade optreedt door de blootstelling aan asbest.

Wel kunnen ouders van leerlingen voor vragen over de gezondsheidsaspecten van asbest contact opnemen met de plaatselijke GGD. Een expert van de GGD kan op basis van de specifieke situatie een uitspraak doen over de eventuele risico's die leerlingen lopen bij de blootstelling aan asbest.