Landelijk beeld asbestsituatie in scholen

Vraag

Waarom moet van alle schoolgebouwen in beeld gebracht worden of asbest aanwezig is?

Antwoord

Omdat er op landelijk niveau geen overzicht is van aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen. De Tweede Kamer heeft op 7 april 2011 aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om dit in kaart te brengen.