Asbest in ziekenhuizen

Het project Asbest in ziekenhuizen heeft de aanwezigheid van asbest in Nederlandse ziekenhuizen in beeld gebracht. Het project was een samenwerking tussen:

  • Rijksoverheid
  • de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU)

Eén van de doelstellingen van de samenwerking was het beperken van gezondheidsrisico's van asbest in ziekenhuizen door:

  • onderzoek
  • actieve voorlichting
  • kennisoverdracht
  • communicatie

Informatie over het project leest u op deze website.

Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat, begeleidde het proces en was verantwoordelijk voor de voorlichting naar ziekenhuisbesturen.

De pagina's zijn na het project niet meer herzien of aangepast aan nieuwere regelgeving. Het is dus mogelijk dat u hier 'oude' terminologie tegenkomt zoals SC 540, type A of Type B inventarisatie.

hulpmiddelen

agrarisch

U kunt hier diverse hulpmiddelen en voorlichtingsproducten vinden.

Asbest aanwezig, wat nu?

puin

Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat er inderdaad asbest aanwezig is in een gebouw hoeft dit niet altijd tot acute risico's te lijden. Dat is per situatie afhankelijk.