Achtergrond bij asbest in ziekenhuizen

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in alle Nederlandse ziekenhuizen gebouwd voor 1 januari 1994. Deze informatie is op nationaal niveau niet bekend. Het is belangrijk om dat inzicht te krijgen omdat de aanwezigheid van asbest in een ziekenhuisgebouw gezondheidsrisico's voor de gebruikers met zich mee kan brengen.

Wel of niet op de hoogte?

Ziekenhuizen zijn niet in alle gevallen op de hoogte van de aanwezigheid van asbest in een ziekenhuisgebouw. In veel gevallen weten de ziekenhuisbesturen wel of er asbest in een ziekenhuisgebouw aanwezig is. Sinds 1994 zijn veel asbestinventarisaties uitgevoerd en waar nodig zijn al asbestsaneringen gedaan. Het is niet duidelijk of de asbestinventarisaties uit het verleden voldoen aan de eisen van 2012.

In dit project verzamelen we informatie over de ouderdom van het ziekenhuisgebouw, de aanwezigheid van asbestinventarisaties, asbest en een asbestbeheerplan. Het gaat hier hoofdzakelijk om een kwantitatief onderzoek.

Verantwoordelijkheid ziekenhuisbesturen

Ziekenhuisbesturen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van patiënten en personeel binnen het ziekenhuis. Het is de wettelijke plicht (Arbeidsomstandighedenbesluit) van werkgevers om een risico-inventarisatie en -evaluatieanalyse (een zogeheten RI&E) uit te voeren om te bepalen welke risico's er zijn in de arbeidssituatie voor de werknemers. Daarbij hoort een analyse van de risico's van asbest. Het ziekenhuisbestuur moet dus actie ondernemen als er iets mis is met het ziekenhuisgebouw.