Enquête

Dit formulier kunt u alleen gebruiken om namens het ziekenhuisbestuur informatie te verstrekken.

Wanneer u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Asbest in ziekenhuizen.
Tot 10 september 2012 is er gelegenheid om de enquête in te vullen, zodat Staatssecretaris Atsma van Milieu in het najaar de Tweede Kamer kan informeren over de situatie in ziekenhuizen en eventuele vervolgacties.

Asbestinventarisatie
In gebouwen met een bouwjaar vóór 1994 is vaak asbest toegepast. Een asbestinventarisatie uitgevoerd door een SC540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest in het ziekenhuisgebouw.
De inventarisatie kan uitgevoerd zijn voor het hele ziekenhuisgebouw of voor delen daarvan (bijvoorbeeld: technische ruimte, behandelruimten). U kunt deze informatie halen uit het asbestinventarisatierapport dat u van het inventarisatiebedrijf heeft ontvangen.

Asbestbeheersplan
Als asbesthoudende materialen in het gebouw of in de constructie aanwezig blijven, is het verstandig om een asbestbeheersplan te laten opstellen. In het asbestbeheersplan staan maatregelen die tot aan het moment van de sloop of verwijdering van het asbest het veilig gebruik van het gebouw garanderen. De inhoud van het beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. De informatie uit het asbestbeheersplan kan ook worden opgenomen in het onderhouds- en/of renovatieplan van het ziekenhuis.

Controleer uw contactgegevens. U ontvangt per email een afschrift van de enquête.