Meer informatie

Meer informatie over asbest en ziekenhuizen vindt u via de volgende links:

  • Rijksoverheid: algemene informatie over het onderwerp asbest.
  • SZW Arboportaal: informatie over asbest en arbeidsomstandigheden.
  • BAGviewer : (Basisregistratie Adressen en Gebouwen): informatie over het bouwjaar van uw ziekenhuis.
  • GGD: Asbest en gezondheid
    De specialisten van de regionale GGD kunnen ziekenhuisbesturen ondersteunen met informatie en bij gezondheidskundige vragen van patiënten, werknemers, bezoekers, familieleden van patiënten in relatie tot asbest.
  • Stichting Certificatie Asbest: Informatie over certificatieschema's en over gecertificeerde asbestinventariseerders en -verwijderaars.
  • Instituut Asbestslachtoffers: de gezamenlijke website van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.
  • NVZ : De NVZ vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen. Deze branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg bieden.
  • NFU : De NFU is een samenwerkingsverband van de acht Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland. De NFU heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC's.