Atlas Leefomgeving

Sinds 26 januari 2012 is de website Atlas Leefomgeving beschikbaar. Via deze website krijgt u inzicht in de asbestsituatie van schoolgebouwen in uw eigen stad, wijk of straat.

Op de kaart 'Asbest in scholen' staan alle bij het ministerie van Onderwijs bekende basis- en voortgezette schoolgebouwen. De kaart geeft met kleuren aan of het gebouw asbestverdacht is of niet:

  • oranje: het gebouw is asbestverdacht
  • groen: het gebouw is niet asbestverdacht, dat zijn schoolgebouwen gebouwd na 1994
  • geel: het gebouw is onderzocht op de aanwezigheid van asbest

In het geval 'geel' heeft de schooldirectie de resultaten van de asbestinventarisatie. Het schoolbestuur kan u meer vertellen over eventuele risico's. Inmiddels weten we dat asbest aanwezig is in ongeveer 80% van de scholen gebouwd vóór 1994. Asbest dat in een schoolgebouw aanwezig is kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het vrijkomt uit de bouwmaterialen. Bijvoorbeeld tijdens verbouwingen of door slijtage. U kan voor informatie over de actuele asbestsituatie op uw school terecht bij de schooldirectie.

Herkomst gegevens

De informatie in de kaart is afkomstig van de resultaten van enquêtes die in 2011 en 2012 zijn gehouden onder scholen. De gegevens zijn door de basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs zelf aangeleverd. De kaart is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kaart toont de situatie van oktober 2015 op basis van gegevens die de scholen zelf hebben aangeleverd in de enquêtes 2011 en 2012 en de in 2013, 2014 en 2015 aangeleverde toevoegingen.

Aanpassen

Scholen hebben de gelegenheid om de informatie in de kaart aan te passen. Er vinden nog veel asbestinventarisaties en asbestsaneringen op scholen plaats. Ook is in samenwerking met de GGD (Amsterdam) per 1 februari 2016 een onderzoek gestart om van de resultaten van enquêtes die in 2011 en 2012 zijn gehouden onder scholen te updaten. Bij dit onderzoek gaat het om een landelijke steekproef waarbij de scholen in een tien kleine en grote gemeenten verder worden onderzocht.

De schoolgebouwen waar alsnog een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden krijgen de kleur geel bij een volgende actualisatie van de Asbestkaart. Deze actualisatie wordt twee maal per jaar gedaan in de maanden juni en november.

De kaart 'Asbest in scholen' staat in de Atlas Leefomgeving onder het thema Asbest - vul uw postcode of adres om te weten welke kleur het schoolgebouw heeft.