Resultaten 2012

De tweede enquête is op 3 oktober 2012 gesloten. Alle scholen met een gebouw van vóór 1994 die niet op de eerste enquête van 2011 hebben gereageerd zijn opnieuw schriftelijk benaderd om informatie over de asbestsituatie in het schoolgebouw aan te leveren.
Van deze 2957 aangeschreven scholen, heeft 44% alsnog gereageerd door de internetenquête in te vullen (1290 scholen). Van de 2957 verzonden brieven zijn er 71 retour gezonden omdat de school is opgeheven.De resultaten van de tweede enquête zijn 5 maart 2013 gerapporteerd.

De rapportage is een bijlage (pdf, 126 kB) van de brief (pdf, 90 kB) van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer verstuurd op 5 maart 2013 (kamerstuk 25834, nr. 78).

De figuur hieronder geeft in de tijd een overzicht van de ingevulde enquêtes.

3 okt 2012 Enquête