Wijzigingen Atlas leefomgeving

Dit formulier kunt u alleen gebruiken om namens het schoolbestuur de volgende informatie te verstrekken:

  • Het schoolgebouw staat niet op de kaart van de "Atlas leefomgeving".
  • Het schoolgebouw staat op de kaart van de "Atlas leefomgeving" maar heeft niet de juiste kleur, bijvoorbeeld omdat onlangs een asbestinventarisatie is uitgevoerd.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Asbest.

Asbestinventarisatie
In gebouwen met een bouwjaar van vóór 1994 is vaak asbest toegepast. Een asbestinventarisatie uitgevoerd door een SC540 gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf kan inzicht geven in de aanwezigheid van asbest in het schoolgebouw.

De inventarisatie kan uitgevoerd zijn voor het hele schoolgebouw of voor delen daarvan (bijvoorbeeld: klaslokalen, gymnastieklokaal, technische ruimte). U kunt deze informatie halen uit het asbestinventarisatierapport dat u van het inventarisatiebedrijf heeft ontvangen.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Controleer de gegevens en uw e-mailadres. U ontvangt een afschrift van de ingevulde vragenlijst in uw mailbox. Heeft u geen bericht ontvangen ga dan na of dit e-mailbericht door uw spamfilter is tegengehouden.