Soorten asbest

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen)

De meest gebruikte asbestsoort, ruim 90% was chrysotiel/wit asbest. Verder is er amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest gebruikt. (samen 10%) Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker is dan serpentijngroep.

Laboratoriumanalyse

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het behoort. Na verwerking van het materiaal kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven over de soort asbest.