Asbestdaken

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt.

Staatssecretaris van Velthoven heeft de Tweede Kamer laten weten hoe zij verder wil gaan met de aanpak van de asbestdaken nu de Eerste Kamer een asbestdakenverbod heeft verworpen. Samengevat stelt zij het volgende voor:

  • Naar verwachting komt een fonds van waaruit leningen kunnen worden verstrekt om realisatie van vrijwillige sanering van asbestdaken maximaal te stimuleren. Het fonds moet er in 2020 zijn.  Ook wordt bekeken of gevelplaten hierin meegenomen kunnen worden. Afstemming over dit fonds vindt eind 2019 plaats.
  • Er wordt speciale aandacht gegeven aan de (financiële) ondersteuning van de minst draagkrachtige eigenaren van asbestdaken.
  • De gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de stimulering en facilitering van de asbestdakensanering.
  • Er wordt onderzocht of de uitvoering van sanering en vervanging van asbestdaken vereenvoudigd kan worden.

De volledige brief (docx, 112 kB) geeft een overzicht van de stimuleringsmaatregelen.