Asbest in daken

Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. De Tweede Kamer stemde in oktober 2018 met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Dit wetsvoorstel maakt een asbestdakenverbod daadwerkelijk mogelijk. De Eerste Kamer buigt zich in 2019 over dit voorstel.

Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze dan moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod.

Slechte conditie

Daken in heel slechte, verweerde toestand moeten al eerder verwijderd worden. Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving.

Het verbod op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Verweerde asbestdaken leveren een bijdrage aan de gestage emissie van asbestvezels in het milieu. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in Nederland matig tot ernstig zijn verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast.

Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen.

Versnellingsprogramma

Om dit proces te versnellen en om eigenaren van een dak hiervan bewust te maken is een 'versnellingsprogramma verwijdering asbestdaken' gestart. Het programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken. Het programmabureau zal daarvoor makelen en schakelen, bundelen en opschalen, ondersteunen en nieuwe initiatieven initiëren.

Het programmabureau Versnellingsaanpak asbestdaken sanering heeft een eigen website waar meer informatie en initiatieven op te vinden zijn.


Uw onderwerpen