Asbest en gezondheid

Wanneer asbest niet vast zit in ander materiaal (het zogenaamde niet-hechtgebonden asbest) is het gevaarlijker dan wanneer het wel vast zit in een ander materiaal (het zogenaamde hechtgebonden asbest). De kans is namelijk groot dat er asbestvezels vrijkomen bij niet -hechtgebonden asbest, ook al wordt het materiaal niet aangeraakt.

Het behandelen, bewerken of verwijderen van asbest is gevaarlijk. Er kunnen vezeldeeltjes loskomen die een risico vormen voor de gezondheid. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Dat kan - meestal pas na jaren - longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. De kans om kanker te krijgen door asbest ligt vooral aan de hoeveelheid asbestvezels die iemand heeft ingeademd en de duur van de blootstelling aan de asbestvezels.

Asbestvezels zijn praktisch onzichtbaar voor het blote oog en het dragen van een eenvoudig mondkapje is niet voldoende om u te beschermen. De asbestvezels zijn namelijk zo klein dat deze niet door een eenvoudig mondkapje van een willekeurige bouwmarkt worden tegengehouden.

Het grootste risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit gebeurde vroeger nogal eens in bepaalde situaties waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd. (Voor gedetailleerde informatie zie de Handreiking van de GGD met betrekking tot dit onderwerp)

Als het asbesthoudende materiaal nog gaaf en onbeschadigd is, is er weinig gevaar. Maar bij beschadigde platen, het bewerken van onbeschadigde platen of bij ondeskundige sloop hiervan kunnen asbestvezels vrijkomen. Meer informatie hierover vindt u bij de veel gestelde vragen en antwoorden hieronder.