Zijn kinderen gevoeliger voor asbest?

Vraag

Zijn kinderen gevoeliger voor asbest?

Antwoord

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbest, maar zijn een risicogroep omdat ze een langere levensverwachting hebben dan volwassenen. Asbest geeft pas 10 tot 60 jaar later gezondheidseffecten. Kinderen hebben daarom een grotere kans om tijdens hun leven gezondheidseffecten te ontwikkelen na blootstelling aan asbestvezels.

Bron: GGD