Is medisch onderzoek na het inademen van asbest zinvol?

Vraag

Is medisch onderzoek na het inademen van asbest zinvol?

Antwoord

Nee, met medisch onderzoek is het helaas niet mogelijk om:

  • na te gaan wat de blootstelling aan asbest is geweest,
  • vast te stellen wat de gezondheidsschade is die iemand heeft opgelopen door recente blootstelling aan asbest,
  • te voorkomen dat later gezondheidseffecten optreden.

Bron: GGD