Wanneer is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Vraag

Wanneer is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Antwoord

Asbest is gevaarlijk als asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of als het ondeskundig wordt verwijderd. Meestal zitten asbestvezels vast in een ander materiaal. Zolang hier niets mee gebeurt, is de kans klein dat deze vezels in de lucht komen en schade veroorzaken.