Waar vind ik het formulier voor de sloopmelding?

Vraag

Waar vind ik het formulier voor de sloopmelding?

Antwoord

Via het Omgevingsloket Online kunt u het formulier zowel online als per post opsturen naar uw gemeente. Een melding doen is gratis. Let op: de gemeente heeft bij uw melding altijd bepaalde informatie nodig, zoals een asbestinventarisatie of een sloopveiligheidsplan, tenzij de verwijdering valt onder de uitzonderingsregels die gelden voor particulieren.