Grenswaarde Bouwbesluit aangepast

De grenswaarde voor asbestvezels in bouwwerken is per 1 januari 2018 op 2000 vezels per m3 gesteld.

Artikel 7.19, eerste lid, over de concentratie asbestvezels in een binnenruimte is aangepast om aan te sluiten bij de wijziging van de grenswaarde in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens het eerste lid mag de concentratie van asbestvezels in de lucht, in voor mensen toegankelijke ruimten van een bestaand bouwwerk niet groter zijn dan 2.000 vezels/m³.

Deze aanpassing is terug te vinden in Staatsblad 494, 2017.