Inspectie SZW en Omgevingsdiensten gaan nauwer samenwerken

Inspectie SZW en de Programmaraad Asbest van OD.NL hebben besloten een gezamenlijke agenda op te stellen voor de komende jaren voor het toezicht op de asbestsanering.

Inspectie SZW heeft voor haar activiteiten m.b.t. asbestverwijdering een specifiek programma ingericht.  Alle intern betrokkenen partijen nemen hieraan deel. Door de ‘Programmaraad Asbest van OD.NL’ is een Werkkamer Asbest ingericht die namens OD NL instrumenten voor de handhavingsaanpak voor asbestsaneringen ontwikkelt. Download  het document (pdf, 198 kB).