Opgeslagen asbest verplicht melden bij het LMA

Bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst nemen, moeten dit melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Dit geldt ook voor asbestsaneerders die het vrijgekomen asbest meenemen naar hun eigen terrein en dit tijdelijk opslaan.

Deze meldingsplicht is in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen expliciet beschreven. Meer informatie hierover vindt u op de website van het LMA.

Bedrijven die volgens het besluit Melden meldingsplichtig zijn, moeten bij het LMA een verwerkersnummer aanvragen.