Situatiegericht

Wanneer u met asbest te maken hebt geldt er wet- en regelgeving. Welke wet- en regelgeving er voor u geldt is afhankelijk van een aantal vragen. Gaat u beroeps- of bedrijfsmatig met asbest om of gaat u met asbest om als particulier. Ook is het afhankelijk van de situatie en de door u te verrichten handelingen.

De telefonische helpdesk van InfoMil krijgt regelmatig vragen over beleidsdocumenten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bekijk de volledige wetteksten en andere regelgeving op de website van de overheid.


Uw onderwerpen