Monitoring verwijdering daken

Rijkswaterstaat monitort in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voortgang van de sanering van asbesthoudende daken. Dit met het oog op het  asbestdaken verbod. Het doel is een prognose te kunnen afgeven of 2024 gehaald gaat worden.

Startmeldingenbestand

Hiervoor is het startmeldingenbestand van de inspectie SZW gebruikt. Dit bestand bevat alle (verplichte) startmeldingen die voor het begin van de daadwerkelijke sanering moeten worden ingediend. Uit deze lijst zijn de daken gefilterd.

Het startmeldingenbestand is niet primair bedoeld voor monitoring. Een afwijking van ongeveer 10% kan voorkomen door interpretatie van het bestand. Daarnaast zitten de particuliere verwijderingen (maximaal 35m2 per verwijdering) niet in dit bestand.

Kwartaaloverzicht

De totale hoeveelheid verwijderde asbestdakbedekking is vermenigvuldigd met de factor 1,1. De reden hiervoor is dat asbestgolfplaten op een dak elkaar voor een deel overlappen.

Dit leidt tot in de volgende aantallen in mln m2:

verwijderde m2 (mln.) per kwartaal

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

1e

1,5

1,2

1,8

2,2 2,5

2e

1,6

2,1

2,7

2,8 3,6

3e

1,7

1,9

2,9

2,9

4e

1,1

1,7

2,5

2,9

5,9

6,9

9,9

10,8

36


Uw onderwerpen

verwijderddak2