Saneringsregeling asbestdaken: budget overschreden

Het totale subsidiebudget van € 75 miljoen is inmiddels ruim overschreden. Het heeft daarom geen zin meer om nog een aanvraag in te dienen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wijst de aanvraag af wegens het bereiken van het subsidieplafond.  Houdt u hier rekening mee! Het is mogelijk dat er op provincie of gemeenteniveau ook nog regelingen zijn. Deze zijn hier niet vermeld.

Subsidie

Sinds 1 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen om deze te renoveren. De subsidieregeling is in het leven geroepen om sanering te versnellen. Asbestdaken zijn naar verwachting na 2024 verboden. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen.

Gecertificeerd bedrijf

Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven met een maximum van 25.000 euro. Particulieren en bedrijven kunnen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. Ander asbestmateriaal dat in gebouwen kan zitten valt niet onder de subsidieregeling.  Zoals isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de site van RvO.NL

Meer initiatieven en regelingen zijn te vinden op asbestversnelling.nl


Uw onderwerpen