Versnellingsaanpak asbestdaken sanering

Na 2024 is het naar verwachting verboden om een asbestdak te bezitten. Daarom moeten deze daken nu snel gesaneerd worden. Om dit proces te versnellen en om eigenaren van een dak hiervan bewust te maken is een 'versnellingsprogramma verwijdering asbestdaken' gestart.

Het programmabureau 'Versnellingsaanpak asbestdaken sanering'  moet de versnelling van de sanering van asbestdaken stimuleren en monitoren. Het programmabureau zal daarvoor makelen en schakelen, bundelen en opschalen, ondersteunen en nieuwe initiatieven initiëren.

Op de website van het programmabureau vindt u meer informatie en initiatieven. Ook kunt u hier uw initiatieven aanmelden.

Toolbox

Op de site is onder andere de Toolbox Versnellingsaanpak asbestdaken sanering te vinden. De toolbox biedt gemeenten handvatten om hun organisatie voor te bereiden en inwoners te informeren over het aankomende asbestverbod op daken. Momenteel ligt er ongeveer 80 tot 90 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken in Nederland. VNG roept gemeenten op om met de versnellingsaanpak aan de slag te gaan. De toolbox bevat een scala aan concrete en direct bruikbare instrumenten, niet alleen voor gemeenten maar ook voor andere stakeholders.


Uw onderwerpen