Wegen, bodem en puin

Het bezit van een asbesthoudende weg, een pad of een erf is verboden. Dit is vastgelegd in het Besluit asbestwegen. Ook het opnieuw toepassen van grond of puin waarin asbest zit is niet toegestaan.