Hoe verhoudt het Activiteitenbesluit zich tot de Beste Beschikbare Technieken (BBT)?

Vraag

Hoe verhoudt het Activiteitenbesluit zich tot Beste Beschikbare Technieken (BBT)?

Antwoord

Het Activiteitenbesluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, waarin BBT als uitgangspunt geldt.

Bijlage 1 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) bewaakt de actualiteit van BBT.

De wetgever waakt er in principe over dat regelgeving in de pas blijft lopen met de wetgeving waarop ze is gebaseerd. Wanneer er een wijziging plaatsvindt van Bijlage 1 van de Mor, moet de wetgever het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling ook aanpassen. Als dat nodig is.

De wetgever houdt de voorschriften van de Activiteitenregeling ook los van de aanpassingen van Bijlage 1 van de Mor op BBT-niveau.