Hoe past het bevoegd gezag de beste beschikbare technieken (BBT) toe

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu of maatwerk bepaalt het bevoegd gezag of de aanvraag voldoet aan de “Beste Beschikbare Technieken” (BBT). Deze pagina's beschrijven hoe deze beoordeling in zijn werk gaat. Zie ook de pagina's over wat BBT is.