1a-Meten van het brandstofverbruik per voertuig en chauffeur door een boordcomputer

Algemeen

Nummer
1
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Verbeteren managementinformatie (onder andere de milieueffecten)

Toepasbaarheid

Voor het monitoren van het brandstofgebruik op voertuig- en chauffeursniveau is een boordcomputer geschikt. De boordcomputer is standaard op vrachtwagens aanwezig. Voor bestelwagens is dat vaak nog niet het geval, het verdient aanbeveling om er een aan te schaffen. Deze moderne motormanagementsystemen zijn op afstand uit te lezen en geven gedetailleerde gegevens over het rijgedrag (zoals snelheid, toerental, versnelling, vertraging, stationair draaien et cetera). Het gaat dus om het meten en terugkoppelen van het brandstofverbruik. Monitoren van het brandstofverbruik is op verschillende niveaus mogelijk: van het gehele wagenpark, per voertuigtype, per voertuig en/of per chauffeur. De data voor het brandstofverbruik kunnen worden verwerkt via een managementsysteem of/en de administratie van brandstof-inkoop.

Beschrijving

Het monitoren van het brandstofverbruik betekent dat van het periodiek geregistreerde brandstofverbruik (jaarlijks) een trend in de tijd wordt bepaald en een kwalitatieve analyse wordt gemaakt om deze trend te verklaren. Zonder boordcomputer zal het brandstofverbruik een belangrijke bron van terugkoppeling naar de chauffeurs zijn, dit is echter meer arbeidsintensief en levert minder detailinformatie op. De informatie die de boordcomputer oplevert vormt de basis voor de KPI’s waarmee de verduurzaming van het vervoer meetbaar wordt gemaakt. Het is belangrijk dat de data uit boordcomputer wordt uitgelezen, de gegevens over het rijgedrag worden geanalyseerd en dat een terugkoppeling plaatsvindt aan de chauffeurs. Er ligt hierbij een belangrijke taak bij de wagenpark beheerder, die de chauffeurs begeleidt. Hij draagt zorg voor de training en het informeren over de uitkomsten van de analyses vanuit de boordcomputer. Al deze informatie kan worden gebruikt bij het (frequent) trainen van het rijgedrag van de medewerkers. De boordcomputer biedt immers inzicht in ontwikkelingen van brandstofverbruik, wat bruikbaar is om terugkoppeling naar chauffeurs te geven over het gedrag en de mogelijke veranderingen daarin.

Financiële aspecten

Voor vrachtwagens zijn geen kosten aangezien de boordcomputer deze functies al heeft. Bij bestelwagens moet vaak nog wel een boordcomputer worden ingebouwd. De prijzen kunnen afhankelijke van de opties variëren tussen de €200 en €900. Aanschaf van een boordcomputer heeft als voordeel dat meer informatie beschikbaar is wat bijvoorbeeld kan leiden tot betere training, stimuleren uitvoering en aanschaf zuiniger voertuigen. Op termijn kan dit leiden tot financiële voordelen. Aanschaf van een boordcomputer kan op leiden tot een daling de transportkosten met 1 tot 3%.

Aanvullende informatie

Boordcomputers geven naast informatie over brandstofverbruik ook inzicht in de gemiddelde snelheid (aantal kilometers/rijtijd) en de marssnelheid van een voertuig (kilometers/actieve diensttijd). Daarmee kan de winstgevendheid van ritten worden beoordeeld en kunnen mogelijk aanpassingen worden gedaan om de winstgevendheid van ritten te verhogen.