8b-Pallets/ladingsdragers hoger opstapelen

Algemeen

Nummer
8
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Voertuigen met een groter volume aan goederen

Toepasbaarheid

Laag beladen, niet te stapelen pallets, zijn slecht voor de beladingsgraad van vrachtwagens. De laadvloer staat vol, maar het volume van de vrachtwagens wordt onvolledig benut. Hierdoor moeten een vrachtwaren meerdere ritten maken om de pallets naar de klant te brengen. Het zou duurzamer zijn om te rijden met volledige benutting van het volume van de vrachtwagen. Het hoger opstapelen van pallets door “ladingsdragers” is daarvoor een oplossing, mits de lading niet over maximale gewicht gaat wat door de wetgever is toegestaan..

Beschrijving

Voorbeelden van hulpmiddelen voor het hoger opstapelen van (lage) pallets zijn de MaxiMate of MaixLoad. Deze bestaan uit vier hoekprofielen die om een laag beladen europallet geplaatst worden. Daarna worden dwarsliggers geplaatst waarop de tweede, en volgende pallet worden gezet. Het totale extra gewicht mag 500 kilogram bedragen (exclusief de onderste basisplaat). Door middel van deze constructie kunnen meerdere (slecht beladen) pallets op elkaar worden gestapeld en kan het volume van vrachtwagens beter benut worden. Zodoende vindt efficiëntere belading van vrachtwagens plaats met een aanzienlijke kostenbesparing en CO2 reductie als gevolg doordat minder ritten nodig zijn.

Financiële aspecten

Gebruik van de MaxiLoad of Maximate (waardoor pallets hoger gestapeld kunnen worden en per vrachtwagens optimaler beladen kunnen worden) reduceert de CO2-uitstoot van transport met gemiddeld meer dan 30 procent. Minder vervoerbewegingen zijn nodig om hetzelfde volume te verplaatsen, dit levert aanzienlijk lagere emissie op en heeft een sterk positief effect op de carbon footprint. Een ander voordeel aan het gebruik van Maxiload of Maximate is lagere transportkosten: een gemiddelde besparing van gemiddeld 30 procent op transportkosten.

Aanvullende informatie

Door de efficiëntere belading van vrachtwagens zijn minder transportbewegingen nodig wat de logistieke processen vereenvoudigt. Ook is het stapelen van pallets voor te bereiden in de logistieke centra waardoor efficiënt geladen en gelost kan worden.