8c-Langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV)

Algemeen

Nummer
8
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Voertuigen met een groter volume aan goederen

Toepasbaarheid

De volumecapaciteit van het transport kan worden vergroot door gebruik te maken van langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV). LZV worden vaak ingezet bij binnenlandse vrachten van één bestemming naar één andere bestemming waarbij een grootschalig transportvolume plaatsvindt. Ze zijn ongeschikt voor zware goederen vanwege het maximaal toegestane voertuiggewicht.

Beschrijving

Een LZV vervoert veel vracht in verhouding tot standaard vrachtvervoer. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en weegt 60 ton. Voor een gewone vrachtwagencombinatie geldt een maximale lengte van 18,75 meter en een gewicht van maximaal 50 ton (in Nederland). Inzet van LZV kan leiden tot een volumestijging tot 40 %. De LZV is vooral bedoeld om van en naar havengebieden (vervoer van containers), industriegebieden (productielocaties) en distributiecentra te rijden. Zeven varianten voor een LZV zijn mogelijk (zie afbeelding), variant F en G komen echter nauwelijks voor in Nederland.

Aan het gebruik van een LZV zijn een aantal beperkingen opgelegd:

  • Een algeheel inhaalverbod is van toepassing;
  • Buiten de autosnelweg mag alleen op een vooraf vastgestelde routes worden gereden;
  • Bij mist en extreme weersomstandigheden mag niet met een LZV worden gereden;
  • Spooroverwegen waarover treinen sneller dan 40 km per uur rijden mogen niet worden gekruist;
  • Woonerven en 30 kilometer zones mogen niet worden aangedaan.

Vervoer 8

Financiële aspecten

Bij het gebruiken van een LZV stijgt het brandstofverbruik maximaal 5 % ten opzichte van een standaard vrachtwagencombinatie. Deze toename is te verwaarlozen, want door het toepassen van een LZV wordt tot 30% brandstof bespaard. Dit betekent minder emissies, maar ook een verlaging van het aantal voertuigbewegingen. De kostenbesparing is afhankelijk van de inzetmogelijkheden (beladingsgraad, mogelijkheden voorretourvracht, bezettingsgraad). Vooral de mogelijkheden voor retourvracht bepalen in hoge mate de kosteneffectiviteit van deze maatregel.

Aanvullende informatie

De chauffeur van een LZV heeft een extra rijopleiding nodig om een LZV certificaat te halen. Het is vaak wenselijk dat het ervaren chauffeurs betreft met vijf of meer jaren relevante werkervaring. De chauffeurs moeten tevens in het bezit zijn van een geldig rijbewijs CE met daarop een geldige code95. Alle certificaten die na 1 maart 2015 zijn afgegeven, zijn onbeperkt geldig. Als een certificaat is afgegeven voor 1 maart 2015, dan moet deze nog 1 keer verlengd worden. Daarna is deze onbeperkt geldig.