10c-Gamification

Algemeen

Nummer
10
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Voertuigen die tijd besparen bij laden en lossen

Toepasbaarheid

Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Toepassing van gametechnieken is ook mogelijk in de logistieke sector. Binnen logistieke processen kan gamification waardevolle inzichten opleveren voor deelnemende logistieke partijen. Een voorbeeld van gamification van logistieke processen is Speed Docking. Ondanks dat Speed docking niet meer bestaat in de huidige vorm is het wel een goed voorbeeld van gamification. Speed docking was een landelijke competitie om de laad- en lostijden te verminderen en de efficiency van transport te verhogen. Sinds de start van het NK Speed Docking werden de verblijftijden van vrachtwagens bij afleveradressen onder de aandacht gebracht. Op basis van data uit boordcomputers werden de verblijftijden bijgehouden, deze data werd geanalyseerd en gerapporteerd. Speed Docking creëerde waarde voor deelnemers door logistiek inzicht te koppelen aan concrete verbeterpunten in de keten. Door het organiseren van workshops, seminars en besloten netwerkbijeenkomsten werd op een praktische manier vorm worden gegeven aan ketensamenwerking. Het samenbrengen van partijen kan bijdragen aan oplossingen over hoe en waar gezamenlijk progressie geboekt kan worden.

Beschrijving

Deelname aan het NK Speed Docking was voornamelijk interessant voor fabrikanten, logistiek dienstverleners, retailers, groothandels en sponsoren omdat de opbrengsten van achterliggend onderzoek inzicht boden in verbetermogelijkheden voor al deze partijen. Voor de deelnemers werd bijvoorbeeld data omtrent tijdverslies inzichtelijk gemaakt. Deze cijfers boden waardevolle informatie omdat de verblijftijd van vrachtwagens op een loslocatie een indicatie geeft van de efficiëntie van de processen die voorafgaan aan de goederenontvangst. Tijdens de overdracht van de goederen en de bijbehorende informatie werden alle fouten, miscommunicaties en afwijkingen in de voorgaande bestel-, plannings- en orderverwerkingsprocessen in één keer zichtbaar. Deelnemers konden op basis daarvan lessen trekken en hun processen (gezamenlijk met partners) anders inrichten.

Financiële aspecten

Analyse van gegevens die worden verzameld bij gamification van logistieke processen maken inzichtelijk welke factoren verbeterd kunnen worden in de samenwerking tussen fabrikant, logistiek dienstverlener en retailer. Daaropvolgend kunnen maatregelen worden getroffen die laad- en lostijden verkorten.

Aanvullende informatie

Geen informatie.