11a-Geautomatiseerd transportmanagementsysteem

Algemeen

Nummer
11
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Full Truck Load Load (FTL): 1 vracht naar 1 adres / Less than Truck load (LTL): Deellading naar meer

Toepasbaarheid

Voor de realisatie van een effectieve en efficiënte voertuig- en rittenplanning wordt automatisering steeds belangrijker. Een geautomatiseerd transportmanagementsysteem (TMS) wordt gebruikt voor het wagenparkbeheer, de chauffeursplanning en de uitvoering van de ritten. Geautomatiseerde TMS waarbij de rittenplanning (de toewijzing van lading aan verschillende vervoerseenheden) automatisch wordt uitgewerkt is vooral interessant voor transporten naar veel wisselende adressen (deelladingen). Dit is bijvoorbeeld het geval bij leveringen aan consumenten, distributiecentra en onderhouds- en servicebedrijven.

Beschrijving

Een ritplanningssysteem is interessant voor bedrijven die met meerdere voertuigen meerdere stops per rit maken. In dat geval is het handmatig plannen van de voertuigen al snel niet meer te overzien. Een geautomatiseerd transportmanagementsysteem biedt meer overzicht.

Geautomatiseerde planning zorgt voor een verhoging van de beladingsgraad en het verminderen van de transportafstand. Voor het optimaliseren van de planning zijn dynamische systemen ontwikkeld waarbij ook wordt gekeken naar de actuele verkeerssituatie en beladingsgraad van de wagens. Koppelingen met ERP (standaard software voor het registreren van bedrijfsgegevens), WMS (informatiesystemen voor magazijnbeheer) en TMS- systemen zorgen voor een geïntegreerde en efficiënte bedrijfsvoering doordat zowel magazijnvoorraden als transportbewegingen aan elkaar worden gekoppeld. Dit biedt een volledig overzicht van alle activiteiten die binnen het bedrijf plaatsvinden.

Wanneer er alleen vaste routes worden gereden kan een rittenplanningssysteem gebruikt worden om het optimale routeschema te berekenen, de zogenaamde tactische planning. Er hoeft in dat geval geen rekening te worden gehouden met wijzigingen in routes (doordat het een vaste route is) en ander magazijnbeheer. Door de aanschaf- en onderhoudskosten van een rittenplanningspakket is het gebruik voor tactische planning alleen in veel gevallen niet rendabel. Wanneer sprake is van transport dat alleen volle ladingen vervoert dan is planning op voertuigniveau met automatische systemen het meest rendabel.

Financiële aspecten

Geautomatiseerde planningen verlagen het aantal kilometers en voertuigbewegingen met als effect een lagere uitstoot van CO2, fijnstof en NOx. De hoogte van het effect is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie, maar leveranciers van rittenplanningspakketten claimen dat de besparing kan oplopen tot 15 %. Wanneer met een voertuigplanning ook verschillende wagentypes optimaal kunnen worden ingezet zal het effect ook substantieel kunnen zijn (tot 25%).

Aanvullende informatie

Geen informatie.