11b-Deelnamen aan Open Trip Model

Algemeen

Nummer
11
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Full Truck Load Load (FTL): 1 vracht naar 1 adres / Less than Truck load (LTL): Deellading naar meer

Toepasbaarheid

Transporteurs optimaliseren van nature binnen hun mogelijkheden de efficiëntie van de werkzaamheden. Elke bespaarde kilometer levert zo een bijdrage aan energiebesparing. Verdere efficiëntie door meer afstemming van bedrijfsprocessen tussen verladers, vervoerders en ontvangers leidt tot meer aanpassingen binnen een schakel. Dit maakt grote voordelen voor een andere schakel mogelijk. Inzet op het verhogen van de efficiëntie in logistieke ketens leidt uiteindelijk tot het verminderen van de energiebehoefte en tot kilometerreductie.

Deelname aan het Open Trip Model (OTM) leidt tot een verbeterde verkeersafwikkeling vanwege minder zoekend vrachtverkeer. Het OTM is een licentievrij en makkelijk bruikbaar datadeelmodel voor de online uitwisseling van realtime logistieke en verkeerskundige data. Deze open standaard legt, naast de fysieke route van het transport, vast hoe een transportbeweging is te definiëren in een ICT-omgeving. Het Open Trip Model kan – als gemeenschappelijke taal voor logistieke data – door iedereen worden gebruikt en verrijkt. Voor verladers, vervoerders, overheden, service- en dataproviders wordt het daarmee eenvoudiger om nieuwe applicaties en services te ontwikkelen.

Beschrijving

OTM is een open source datadeel-model waarmee real-time logistieke en verkeerskundige data kan worden uitgewisseld. Toepassing van OTM kan veel inzicht opleveren bij zowel logistieke partijen als wegbeheerders en daarmee een belangrijke rolspelen in dynamisch verkeersmanagement. In de kern is OTM een standaard afsprakenset voor datadelen van logistieke en verkeerskundige data. Het OTM is zodanig opgezet dat het functioneert als volledig opensource en daarmee de belangen dient van iedereen die het gebruikt.

Deelname aan het OTM biedt logistieke partijen de volgende voordelen:

  • Verbeterde dagelijkse logistieke operatie
  • Verbeterde commerciële en administratieve processen
  • Aantrekkelijker chauffeursvak

Vervoer 10

Financiële aspecten

Deelname aan het Open Trip Model leidt tot een verbeterde verkeersafwikkeling door minder zoekend vrachtverkeer met als resultaat op landelijk niveau een besparing van bijna 20 miljoen voertuigkilometers in de stad (0,5% besparing) en 120 ton CO2. Daarnaast leiden de effecten van een verbeterd handelingsperspectief en gericht beleid op basis van te verkrijgen data tot een veel grotere besparing die kan oplopen tot 20% aan voertuigkilometers in de stad. Vervoerders besparen €500 tot €1.300 per voertuig per jaar vanwege verbeterde doorstroming. Vervoerders die extra privileges krijgen besparen daarnaast nog €1538 en €1643 per voertuig

Aanvullende informatie

Wanneer dit in de toekomst van veel bedrijven en dus van veel meer vrachtwagens inzichtelijk wordt, is het reëel dat zo een uitstekend real-time beeld van vrachtstromen op een regionaal of stedelijk wegennet kan ontstaan. Dit beeld kan gebruikt worden voor dynamisch verkeersmanagement.

Aanvullende informatie over het OTM: https://www.opentripmodel.org/