12a-Retourvrachten organiseren

Algemeen

Nummer
12
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Samenwerken met andere partijen

Toepasbaarheid

Het organiseren van retourvrachten wordt toegepast om het gedeeltelijk of volledig leeg retour rijden te reduceren. Dit kan zowel op incidentele basis voor bijvoorbeeld expediteurs, collega transportbedrijven, marktplaatsen voor transportopdrachten. Daarnaast kunnen structureel retourvrachten worden uitgevoerd. Dit is voornamelijk interessant wanneer vrachtwagens frequent geheel of grotendeels leeg in bepaalde gebieden rijden. Het organiseren van retourvrachten is mogelijk als vrachtwagens worden gebruikt die meerdere ladingtypen kunnen vervoeren. In verband met omrijden en extra laad- en lostijd bij retourlading is dit vaak pas interessant op de langere afstanden, bijvoorbeeld vanaf 50 of 100 km leegrijden. In het geval van distributie- en collectievervoer is de mogelijkheid van retourlading uiterst beperkt, bijvoorbeeld vanwege een leeg fust, rolcontainers of andere ladingsdragers die moeten worden meegenomen.

Beschrijving

Leeg rijden is vanuit bereikbaarheid, milieu en kosten een ongewenste activiteit. Het verwerven van retourlading is een uiterst effectieve manier om de beladingsgraad te verhogen en daarmee ook het aantal lege kilometers terug te dringen. De meeste transportbedrijven proberen leegrijden te vermijden. De rentabiliteit van het bedrijf is direct afhankelijk van het aantal beladen (en dus betaalde) kilometers waarvoor door de klant betaald. Bedrijven kunnen door samen te werken met andere vervoerders en verladers het aandeel retourlading verder verhogen.

Financiële aspecten

Tarieven voor het vervoeren van “incidentele” retourlading zijn over het algemeen laag. De economische afweging om een incidentele retourvracht uit te voeren of niet, moet daarom altijd berekend worden. De opbrengsten van ritten kunnen wel stijgen door het organiseren van retourlading. De kosten kunnen echter ook stijgen door extra laad- en lostijd en eventuele omrijkilometers. De kostenreductie kan variëren van 2 tot 8 procent. In totaliteit kan bespaard worden op het aantal kilometers: een reductie van 3 tot 10 procent kan haalbaar zijn.

Wanneer het leeg been of ‘empty leg’ 100 procent bedraagt (dus vol heen en leeg terug wordt gereden) is het besparingspotentieel maximaal 50 procent per eenheid getransporteerd product. In de praktijk is een veel lager besparingspercentage te verwachten, doordat er in de meeste gevallen al retourlading wordt gevonden voor een deel van het traject en er ook vaak extra kilometers moeten worden verreden.

Aanvullende informatie

Veel resultaten zijn geboekt bij verladers die, ondanks concurrentie, gebruik maken van dezelfde vervoerder(s) bij het transporteren van hun lading. Vervoerdersinitiatieven voor samenwerking zijn onder andere Pallet Wise en Transmission.