12b-Bundeling van zendingen in 1 vrachtwagen

Algemeen

Nummer
12
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Samenwerken met andere partijen

Toepasbaarheid

Tegenwoordig worden steeds meer eisen aan levering van goederen gesteld: consumenten ontvangen hun pakketjes het liefst zo snel mogelijk en op een zelf gekozen tijdstip. Dit vraagt veel van leverende partijen. Effectieve en efficiënte voertuig- en rittenplanning dient daarom op orde te zijn. Voertuig- en rittenplanning kan efficiënt worden georganiseerd wanneer bundeling van zendingen plaatsvindt. Het bundelen van zendingen in 1 vrachtwagen is mogelijk wanneer meerdere goederen vanuit dezelfde locatie binnen een bepaald verzorgingsgebied worden getransporteerd. Voor ideale bundeling is het wenselijk dat er wordt samengewerkt in een netwerk dat veel omloop in goederen heeft waardoor binnen het betreffende verzorgingsgebied de leveringsgraad zo hoog mogelijk ligt.

Beschrijving

Bundeling van zendingen in 1 vrachtwagen vraagt intensieve samenwerking tussen partijen. Daarnaast is logistiek maatwerk noodzakelijk om bundeling mogelijk te maken. Ook moet er een geschikt netwerk worden gecreëerd waardoor het te bestrijken verzorgingsgebied vanuit verschillende locaties beleverd kan worden. TransMission is een voorbeeld van een samenwerkingsverband van zelfstandige transport- en distributiebedrijven. De deelnemers aan TransMission bundelen hun ladingen waardoor ze sneller en efficiënter kunnen vervoeren. 's Nachts worden grote vrachtwagens ingezet om ladingen te bundelen en deze te lossen bij partners of door te vervoeren naar de centrale in Utrecht. In de ochtend worden deelzendingen in kleinere wagens getransporteerd vanuit het regionale depot naar de klanten. Vanuit 18 vestigingen verzorgt TransMission de volledige Benelux.

Financiële aspecten

Bundeling van zendingen levert diverse voordelen op. Ten eerste stijgt het rendement van deelnemende bedrijven vanwege minder afgelegde en minder ‘lege’ kilometers. Daarnaast is het voor deelnemende bedrijven mogelijk om een hoger aantal zendingen te leveren per regio binnen een kort tijdbestek omdat bundeling met andere bedrijven plaatsvindt. De kilometerbesparingen werken eveneens door in de vermindering van CO2-uitstoot.

Aanvullende informatie

Naast voordelen voor deelnemende bedrijven levert bundeling een hoger serviceniveau voor de klant op.