13a-Bundeling van zendingen meerdere partijen

Algemeen

Nummer
13
Bedrijfstak
Verlader van goederen met regie over het transport
Activiteit
Servicelevel van leveringen aanpassen

Toepasbaarheid

Wanneer iedere partij afzonderlijke zijn zendingen verstuurt dan blijkt dat er in de praktijk vaak sprake is van onvolledige benutting van de transportcapaciteit. Wanneer verschillende partijen (kleine) zendingen bundelen dan is de kans groter dat de transportcapaciteit volledig wordt benut. Dit heeft minder transport als gevolg waardoor transportkosten verlagen en indirect energiebesparing plaatsvindt.

Samenwerkende partijen zijn idealiter min of meer gelijkwaardig en beide gebaat bij de samenwerking. Naast de samenwerking op zichzelf is inzicht en controle van de informatiestromen bovenop de goederenstromen wenselijk. (Neutrale) Informatiedeelplatformen kunnen daarbij helpen. Het opzetten van samenwerkingsprojecten betekent allereerst vaak langdurig investeren in het opbouwen van vertrouwen. Dat kost voornamelijk tijd. Daarnaast moeten de logistieke systemen en de planning op elkaar worden aangepast.

Beschrijving

Bundeling van zendingen kan op twee manieren plaatsvinden:

  1. Op klant niveau. In deze situatie worden zendingen van verschillende partijen, die dezelfde klant als bestemming hebben, gebundeld. Als gevolg van bundeling op klantniveau neemt het aantal afgeleverde producten per stop toe. Daardoor daalt de gemiddelde stoptijd en wordt bespaard op het aantal transporturen, kilometers en brandstof.
  2. Op regioniveau. Binnen een bepaald (stedelijk) gebied worden verschillende type goederenstromen gebundeld. Op deze manier vindt verdichting van het netwerk plaats, vermindert het aantal kilometers per stop, de transporturen en het brandstofgebruik.

Horizontale samenwerking in de logistiek kan voor een bedrijf in de praktijk voordelen opleveren op het gebied van klantenservice (bijv. frequentere belevering van klanten), kosten (bijv. bundeling van transport en gedeeld gebruik van warehouse ruimte) en duurzaamheid (bijv. minder CO2 uitstoot). Dit vereist vaak wel een andere manier van werken. Afstemming met concullega’s is wenselijk maar ook uitdagend.

Financiële aspecten

Bundeling van zendingen kan een besparing van circa 10% van het aantal kilometers opleveren (afhankelijk van de omvang van de samenwerking en de gekozen distributiestructuur). Bundeling vermindert daarnaast de drukte op de wegen en de emissies van NOx, CO2 en fijn stof. Andere voordelen van bundeling zitten in een hoger serviceniveau voor afnemers en op lagere logistieke kosten voor de samenwerkende partijen. De logistieke kosten zijn afhankelijk van de omvang van de bundeling. In zijn algemeenheid levert bundelen een aanzienlijke kilometerreductie en brandstofbesparing op. De bundeling brengt echter ook extra kosten met zich mee: ophalen, samenvoegen en extra overslag.

Aanvullende informatie

Succesvolle voorbeelden van horizontale samenwerking in de logistiek kunnen worden gevonden met de Supply Chain Collaboration Tool. Dit platform helpt bedrijven in de logistiek bij het opzetten van een samenwerking. Meer informatie is te vinden via: https://www.dinalog.nl/de-supply-chain-collaboration-tool-is-klaar-voor-gebruik/