9a-Intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI)

Algemeen

Nummer
9
Bedrijfstak
Verlader van goederen zonder regie over het transport
Activiteit
Slimme verkeersregeling

Toepasbaarheid

Verkeerslichten zorgen ervoor dat vrachtverkeer onnodig vertraagd wat extra uitstoot veroorzaakt. Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI`s) kunnen communiceren met het aankomende verkeer waardoor de verkeersdoorstroming bevordert kan worden. De iVRI stemt verkeerslichten beter af op naderend verkeer en weggebruikers krijgen informatie over bijvoorbeeld de wachttijd tot het groene licht. Dat bevordert de verkeersdoorstroming. Een iVRI regelt net zoals een gewone verkeersregelingsinstallatie (VRI) verkeerslichten van een kruispunt op basis van regels en scenario’s, maar heeft daarbovenop enkele aanvullingen. Zo kan een iVRI via wifi-p of via de cloud communiceren met verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld om de tijd tot rood of groen door te geven. De iVRI levert hiermee de basisdata voor het genereren van snelheidsadviezen aan weggebruikers voor een betere doorstroming en daardoor minder uitstoot.

Beschrijving

Intelligente verkeerslichten kunnen aankomend verkeer herkennen en regelingen afstemmen op verkeersstromen en verkeersintensiteit. Weggebruikers kunnen hierdoor hun route duurzamer afleggen.

Voor wegbeheerders bieden iVRI’s tal van mogelijkheden om verkeersstromen in hun stad of regio te optimaliseren. Zo is de iVRI in staat om aankomend verkeer, bijvoorbeeld zwaar vrachtverkeer, te ‘herkennen’ en prioriteit te geven boven andere soorten verkeer. Dit komt zowel de verkeersdoorstroming als de duurzaamheid ten goede.

Financiële aspecten

IVRI`s stemmen verkeerslichten af op de huidige verkeerssituatie waardoor verkeersdoorstroming wordt bevordert met energiebesparing tot gevolg vanwege het feit dat verkeer minder hoeft te remmen en te accelereren.

Aanvullende informatie

De introductie van iVRI’s heeft als bijkomend voordeel dat weggebruikers zich veiliger en sneller kunnen verplaatsen. Daarnaast worden dure detectielussen in de weg overbodig. IVRI’s vormen bovendien een belangrijke stap voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, waaronder de zelfrijdende auto.

De introductie van iVRI’s vormt een belangrijk onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Een van de onderdelen van Talking Traffic is het realiseren van slimme verkeerslichten. Binnen het Partnership werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden samen met circa 20 marktpartijen (uit verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive partijen) aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe verkeerstoepassingen. Beschikbaarheid van data, gebruik van bestaande telecomnetwerken en voortdurende connectiviteit van weggebruikers, zijn belangrijke pijlers binnen deze ontwikkeling.