13b-Deelname aan Green Deal ZES

Algemeen

Nummer
13
Bedrijfstak
Verlader van goederen zonder regie over het transport
Activiteit
Servicelevel van leveringen aanpassen

Toepasbaarheid

Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden. Met veranderende klanteneisen wordt stadslogistiek steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time. Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden te blijven waarborgen is een nieuwe aanpak op het gebied van stedelijke logistiek noodzakelijk. Binnen Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) staat samenwerking tussen logistieke bedrijven, overheden, kennisinstellingen en producenten centraal. Gezamenlijk wordt ingezet op het opzetten, uitvoeren, monitoren en evalueren van Living Labs (regionale pilots) ten behoeve van emissievrije stadslogistiek. Green Deal ZES richt zich op een nieuwe aanpak stedelijke logistiek die is gericht op meer doen, met minder bewegingen en minder emissies.

Beschrijving

De Green Deal ZES brengt bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in het streven naar het emissievrij maken van al het stedelijk vervoer in 2025. In de Living Labs vinden diverse activiteiten plaats zoals onderzoek naar verbetermogelijkheden voor de organisatie van transport, toepassing van nieuwe voertuigtechnologie en tests van innovatieve logistieke oplossingen. Ook zijn diverse mobiliteitsprojecten opgezet door betrokken partijen. Eén van die initiatieven is de logistieke hub voor duurzame bevoorrading, die is opgezet door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Binnen het initiatief stond bundeling en emissievrij vervoer van de ‘last mile’ naar de binnenstad centraal. Positieve effecten van het initiatief waren minder CO2-uitstoot, minder voertuigbeweging voor de stad, minder brandstofkosten en minder filerijden voor de leveranciers.

Financiële aspecten

Als je als bedrijf deelneemt aan het programma dan committeer je aan het sterk terugdringen van CO2-emissies van voertuigen over 6-8 jaar. Daarnaast ga je door deelname bewuster nadenken over investeringen om brandstofverbruik te verminderen. Deelname aan Green Deal ZES is als het ware een stok achter de deur waardoor een bedrijf aandacht besteedt aan vermindering van brandstofverbruik.

Aanvullende informatie

Binnen Green Deal ZES is ook een rol weggelegd voor overheden: zij onderzoeken welke ruimte er in beleid- en regelgeving gemaakt kan worden om de logistieke verbetermogelijkheden, het anders organiseren van transport en het toepassen van nieuwe voertuigtechnologieën toe te passen. Werkbare en betaalbare oplossingen zullen vervolgens worden opgeschaald.