14a-Gebruik hubs nabije stadscentra

Algemeen

Nummer
14
Bedrijfstak
Verlader van goederen zonder regie over het transport
Activiteit
Samenwerken met andere partijen

Toepasbaarheid

Transport naar de steden gebeurt steeds vaker heel efficiënt met grote vrachtwagens met aanhangers, de zogenaamde LZV’s (Lange Zware Vrachtwagens). Die combinaties zijn vaak te groot om de binnenstad te bevoorraden. Daarom is er behoefte om aan de rand van de stad aanhangers af te koppelen en met een kortere combinatie, om al dan niet met een andere (schonere) trekker, de binnenstad in te gaan. De ontwikkeling van hubs nabij stadscentra waar vrachtwagens hun vracht afleveren, is daarvoor een oplossing. Deze hubs zijn gelegen buiten de stadscentra, nabij snelwegen en dus goed bereikbaar voor vrachtwagens. De goederen worden op de hub gesorteerd op afleveradres en daarna op een logische aflevervolgorde langs de verschillende locaties ingeladen. Na bundeling worden de goederen met kleiner (bijvoorbeeld elektrisch) vervoer de stad in gereden en afgeleverd op verschillende locaties.

Beschrijving

Leveranciers leveren hun goederen af aan de rand van de stad waardoor zij de drukke binnensteden niet meer in hoeven. Dit bespaart tijd en geld voor de leveranciers. Hubs buiten de stadscentra zijn immers makkelijker te bereiken vanwege de naastgelegen snelwegen. Ook zorgt het lossen van lading bij hubs aan de rand van de stad voor minder grote vrachtwagens in binnensteden.

Financiële aspecten

Levering in hubs is efficiënter vanwege het mijden van binnensteden waar vervoersstromen vaak langzaam verplaatsen. Efficiëntere logistiek levert tijdwinst voor de leveranciers op waardoor indirect ook op kosten bespaard wordt.

Aanvullende informatie

Geen informatie.