15a-Inzet Synple, en soortgelijke initiatieven

Algemeen

Nummer
15
Bedrijfstak
Verlader van goederen zonder regie over het transport
Activiteit
Samenwerken met andere partijen

Toepasbaarheid

Een deel van de vrachtwagens die op snelwegen rijdt is leeg. Samenwerken met externe partijen biedt mogelijkheden om dit leegrijden te verminderen. Oplossingen uit het verleden waren complex, duur en vaak was er een gebrek aan vertrouwen. Synple neemt deze barrières weg. Synple heeft een samenwerkingsplatform voor wegvervoerders ontwikkeld. Via het platform kunnen transporteurs eenvoudig ritten uitwisselen en ladingen bundelen met logistieke samenwerkingspartners. Synple kan op elk Transport Management Systeem worden aangesloten. De eigen processen en werkwijzen kunnen ongewijzigd worden behouden. Met Synple houdt de vervoerder het heft in eigen hand doordat zelf bepaalt kan worden met wie en wanneer samenwerking aangegaan kan worden. Synple combineert de ritten met die van anderen en maakt dit inzichtelijk via de eenvoudige interface. Synple helpt en begeleidt met het zoeken naar geschikte partners, koppelt tools aan bestaande systeem van vervoerders en traint planners van vervoerders.

Beschrijving

Tegenwoordig werken steeds meer transportbedrijven samen met collega-bedrijven in netwerken. Samenwerking vindt voornamelijk plaats tussen bedrijven met regionale of nationale netwerken. Voorbeelden hiervan zijn System Alliance en CTL. Als individueel bedrijf zijn zij slechts in staat een klein deel van Europa bedienen, terwijl samen het hele continent kan worden bestreken. Het succes van een dergelijk netwerk valt of staat met de gegevensuitwisseling tussen de aangesloten transportbedrijven. Synple is daarvoor een handig en betrouwbaar hulpmiddel. Inzet van hulpmiddelen als Synple levert waardevolle samenwerkingen op die daarnaast een positieve bijdrage leveren aan het milieu door vermindering van het aantal gereden kilometers en daarmee reductie van de uitstoot van fijnstof en CO2.

Financiële aspecten

Door de samenwerking van vervoerders en het bundelen van lading, worden lege kilometers gereduceerd en wordt de beladingsgraad van vrachtwagens verhoogd. Dit levert een directe besparing op in kosten en milieu. Synple heeft aangetoond dat tot 15 procent besparing mogelijk is op het aantal gereden kilometers.

Aanvullende informatie

Meer informatie over Synple te vinden via: https://synple.eu/