2a-Deelnemen aan de opleiding “Het Nieuwe Rijden”

Algemeen

Nummer
2
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Beschikken over eigen wagenpark

Toepasbaarheid

De opleiding “Het Nieuwe Rijden” kan het beste plaatsvinden bij het behalen van Code 95 (aanduiding op het rijbewijs die 5 jaar geldig is) via de basiskwalificatie die verplicht is voor beroepsmatige chauffeurs. In dat geval is het onderdeel van de basiskwalificatie waardoor alle nieuw op te leiden chauffeurs over deze kwaliteit beschikken. Chauffeurs die al in het bezit zijn van de code 95 en de opleiding “het Nieuwe Rijden” nog niet hebben gedaan, zullen de opleiding op een ander moment moeten ondergaan.

Beschrijving

Energiezuinig rijden leidt direct tot brandstofbesparing, verlagen van de CO2-uitstoot, fijnstof en NOx. Ook wordt indirect op het onderhoud aan de voertuigen bespaard. Andere neveneffecten zijn een verbetering van de verkeersveiligheid en in het verlengde daarvan een kostenbesparing op de schadeverzekering. Energiezuinig rijden is vooral afhankelijk van het rijgedrag van de chauffeur. Als een chauffeur een energiezuiniger rijgedrag vertoont, is daarmee direct brandstofbesparing en CO2-reductie behaald. Het volgen van de opleiding 'Het Nieuwe Rijden' draagt daaraan bij. Chauffeurs leren onder meer het volgende om brandstof te besparen::

  • Tijdig gaspedaal loslaten en het voertuig laten uitrollen;
  • Rijden met een gelijkmatige snelheid;
  • Afstand houden en anticiperen op de omgeving;
  • Slimmer gebruik van de versnellingspook.

Code 95 is de Europese opvolger van het chauffeursdiploma en bestaat uit twee delen. Naast de basiskwalificatie geldt ook nascholing. De nascholing omvat de verplichting om chauffeurs per 5 jaar 35 uur training (7 uur per jaar) te laten geven door een gecertificeerd opleidingsinstituut. Van de 35 uur moet tenminste 7 uur een praktijktraining zijn (dus maximaal 28 uur theorie). Het Nieuwe Rijden wordt aangeboden bij de praktijktrainingen in drie van de vijftien modules. Men is vrij in de keuze van de praktijktraining, het is niet verplicht om op zuinig rijgedrag te trainen.

Financiële aspecten

De hoogte van de besparing varieert sterk en is afhankelijk van de mate waarin chauffeurs al zijn getraind. Ook de manier van trainen, het transport- en voertuigtype en de manier waarop de lesstof wordt toegepast en herhaald. De kosten bedragen circa 300 euro voor een dag (7 uur volgens Code 95) praktijktraining per chauffeur. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat uit van de volgende besparingen:

Vervoer 2

Uit de praktijk van wegtransport is gebleken dat een combinatie van training, monitoring van de effecten, reguliere terugkoppeling aan de chauffeurs en herhaaltrainingen het hoogste effect heeft. Besparingen tot 10 % zijn vaak haalbaar.

Aanvullende informatie

Communicatie over de neveneffecten (minder slijtage, verkeersveiligheid) versterkt de verankering. Meer informatie is te vinden via: www.hetnieuwerijden.nl

Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ stimuleert automobilisten, zakelijk rijders, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te rijden en te reizen. Meer informatie vindt u op de website www.hetnieuwerijden.nl