3c-Bandenspanningssensor in voertuigen

Algemeen

Nummer
3
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Beschikken over eigen wagenpark

Toepasbaarheid

Een verkeerde bandenspanning zorgt voor een minder stabiele wegligging en een hoger brandstofverbruik. De juiste banenspanning zorgt voor minder brandstofverbruik en minder bandenslijtage. Structurele controle van bandenspanning is daarom belangrijk. Controle van bandenspanning vindt plaats bij reguliere onderhuisbeurten of extra controles. Hiervoor moeten momenten worden ingepland en is niet duidelijk of er wel of geen sprake is van (on)juiste bandenspanning. Een bandenspanningssensor in de banden van een voertuig signaleert automatisch wanneer de bandenspanning niet optimaal is. Dit wordt via een bandenspanningscontrolesysteem doorgeven naar het dashboard van de bestuurder. Zodoende kan op het juiste moment worden ingegrepen.

Beschrijving

Een bandenspanningscontrolesysteem geeft de bestuurder van een voertuig een waarschuwing als de spanning van één of meerdere banden beneden een bepaalde drempelwaarde daalt. Het controlesysteem maakt gebruik van bandenspanningssensoren om de bandenspanning constant in de gaten te houden. Bij verkeerde bandenspanning wordt via het dashboard een signaal aan de bestuurder afgegeven dat er iets mis is met de bandenspanning. Zodoende is direct inzicht in onjuiste bandenspanning waardoor de bestuurder tijdig op de hoogte is en kan ingrijpen. Hierdoor kan hoger brandstofverbruik voorkomen worden en wordt slijtage aan banden beperkt.

Financiële aspecten

Een bedrijf kan zelf bepalen of en wanneer bandenspanningssensoren worden aangeschaft. Aanschaf van het systeem vraagt een financiële investering. De investering kan zich op termijn terugverdienen door besparing op brandstof kosten. Met het op pijl houden van de bandenspanning kan een besparing van 1 tot 3 % bereikt worden. De terugverdientijd hangt af van het aantal kilometers dat voertuigen rijden: hoe meer kilometers worden gereden, hoe meer bespaard wordt.

Aanvullende informatie

Bandenspanningssensoren in voertuigen dragen naast minder brandstofverbruik en beperktere bandenslijtage ook bij aan de rijveiligheid van het voertuig aangezien een optimale bandenspanning de wegligging verbeterd.

Het gebruik van bandenspanningssensoren in voertuigen zorgt voor betrouwbare (draadloze) informatie over het voertuig, zoals kabels in vrachtwagens dit werk nu doen. Het grote voordeel bij deze draadloze oplossing is dat deze minder gevoelig zijn aan slijtage. Sensoren zijn daarbovenop een stuk eenvoudiger aan te brengen dan kabels en vragen minder onderhoud.