4a-Verlagen afstelling van de standaard maximum snelheid

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Beschikken over eigen wagenpark

Toepasbaarheid

Vrachtwagens die zwaarder zijn dan 3.500 kilogram moeten in Europa met een snelheidsbegrenzer zijn uitgerust. Deze begrenzer moet op een maximale snelheid van 90 km/u zijn afgesteld. In de praktijk ligt deze afstelling enkele kilometers hoger. De EU regeling is van kracht voor vrachtwagens van de lidstaten van de EU en vrachtwagens die op het EU grondgebied rijden. Voor bestelwagens is een snelheidsbegrenzer vooralsnog niet verplicht. Voorstellen hiertoe zullen in 2018 gepubliceerd worden. Het installeren van snelheidsbegrenzers op lichtere vracht- en bestelwagens is eveneens een zeer effectieve maatregel. Hier zijn wel kosten (een paar honderd euro per voertuig) aan verbonden. Steeds meer bestelwagens worden ook standaard met een snelheidsbegrenzer uitgerust, bijvoorbeeld de Ford Transit.

Beschrijving

Het naar beneden afstellen van de maximum ingestelde snelheid levert een substantiële kostenbesparing op. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om de maximum snelheid op 85 km/u te leggen. Het staat bedrijven vrij de ingestelde maximumsnelheid naar beneden aan te passen. In het kader van verkeersveiligheid is een te lage afstelling (bijvoorbeeld 80 km/u) niet aan te raden. Een lagere snelheid betekent ook een langere reistijd en dus tijdverlies. Het tijdverlies is minimaal bij een snelheidsverlaging met 3 tot 4 km/u. Als deze al meetbaar is, bedraagt het hooguit een paar minuten over een afstand van 250 km.

Financiële aspecten

Door het lager afstellen van de snelheidsbegrenzer is een kostenbesparing op de brandstof van 5% haalbaar. De besparing is afhankelijk van de inzet van het voertuig. Bij lange afstandstransport, buiten de bebouwde kom en op snelwegen, is de kostenbesparing het grootst. De praktijk leert dat in deze gevallen elke kilometer snelheidsverlaging circa 1% besparing oplevert. Een snelheidsverlaging van bijvoorbeeld 3 kilometer (van 90 km/u naar 87 km/u) levert dan tot circa 3% brandstofbesparing op. Bijkomende voordelen zijn kostenbesparingen op onderhoud en het voorkomen van snelheidsovertredingen. De kosten voor het uitvoeren van deze maatregel zijn verwaarloosbaar en de kosteneffectiviteit is groot.

Aanvullende informatie

In bepaalde bussen en bedrijfsauto’s is een snelheidsbegrenzer verplicht. Meer info is te vinden via: https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/bedrijven/verplichtingen-bij-gebruik-zakelijk-voertuig/verplichte-snelheidsbegrenzer-voor-sommige-bussen-en-bedrijfsautos