4b-In/uitschakelen van Cruise control

Algemeen

Nummer
4
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Beschikken over eigen wagenpark

Toepasbaarheid

Cruise control is een belangrijke functie in de cabine die zorgt voor gelijkmatige en lagere snelheden. Dit leidt naast een lager brandstof gebruik ook tot comfortabel en ontspannen rijden en minder snelheidsovertredingen.

Beschrijving

Cruise control is een elektronische snelheidsregelaar. Hij bevordert een constante rijsnelheid en vermindert daarmee het energiegebruik. Bovendien wordt voorkomen dat ongemerkt de snelheidslimiet wordt overschreden. Dit bespaart op bekeuringen en voorkomt dat het brandstofgebruik sterk oploopt. Het brandstofgebruik neemt boven 100 km/uur immers fors toe (exponentieel).

Veel voertuigen worden tegenwoordig uitgerust met twee soorten cruise control:

  • Adaptive Cruise Control reageert op andere verkeersdeelnemers: wanneer een voertuig een voorligger nadert, zal de cruise control minder gas geven en indien noodzakelijk remmen. Ook in drukke verkeerssituaties wanneer andere voertuigen met verschillende snelheden de rijbaan kruisen of invoegen hoeft de chauffeur niet steeds handmatig in te grijpen.
  • Predictive Cruise Control helpt chauffeurs met het behouden van een goede gemiddelde snelheid op heuvelachtige wegen. Het systeem werkt op basis van GPS-technologie waarbij continu gebruik wordt gemaakt van een gedetailleerde wegenkaarteninformatie waarmee bepaalt wordt welke omstandigheden het voertuig onderweg tegenkomt. Anticiperend op de omstandigheden kan de cruise control de snelheid aanpassen, schakelen of de Eco Roll activeren, waarbij met behulp van gps de snelheid van de vrachtwagen zó wordt ingesteld dat het voertuig een deel van de route kan ‘uitrollen’ terwijl de motor stationair slechts draait.

Financiële aspecten

Predictive cruise control is voornamelijk gericht op duurzaamheid vanwege de brandstofbesparing en heeft daarmee een positief effect op de besparing van brandstofkosten. Predictive cruise control lijkt vooral interessant voor bedrijven die veel kilometers rijden aangezien er in die gevallen veel brandstof besparing mogelijk is. Door het gebruik van Predictive Cruise Control is volgens DAF een brandstofbesparing tot 4 procent mogelijk.

Adaptive cruise control is meer gericht op het voorkomen van ongelukken. Indirect kan dat ook worden gezien als een kostenbesparing voor bedrijven.

Aanvullende informatie

Bijkomende voordelen van Adaptive cruise control zijn dat het systeem zorgt voor een afname van kop-staartbotsingen en dat de chauffeur minder snel vermoeid raakt.