5a-Aanschaf/gebruik hybride vrachtvoertuigen

Algemeen

Nummer
5
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Beschikken over eigen wagenpark

Toepasbaarheid

Het vervangen van het wagenpark door hybride vrachtvoertuigen levert een bijdrage aan de verduurzaming binnen het wagenpark. Een hybride voertuig heeft een combinatie van een reguliere verbrandingsmotor en een accumotor en kan worden gezien als een tussenvariant tussen een volledig elektrisch voertuig en een hybride voertuig. Er is bij hybride voertuigen wel sprake van CO2-uitstoot vanwege de verbrandingsmotor. Het hybride voertuig is niet op te laden met een stekker, maar de accu wordt herladen door restenergie die vrijkomt tijdens het rijden en remmen. Hybride vrachtvoertuigen presteren daardoor voornamelijk goed in steden, daar kan de hoogste CO2 besparing worden gerealiseerd vanwege het vele remmen en optrekken. Voor korte ritten is het mogelijk om op stroom te rijden, daarna wordt automatisch overgeschakeld op een zuinige benzinemotor.

Beschrijving

Een voordeel van het gebruik van hybride vrachtvoertuigen is dat de remenergie kan worden opgeslagen en kan worden ingezet als de vrachtwagen weer moet accelereren. Met de hybride technologie daalt het brandstofverbruik, zonder dat het de vrachtwagen veel zwaarder maakt. De hybride technologie komt dus het best tot zijn recht bij voertuigen die veel moeten stoppen en accelereren. Hybride vrachtvoertuigen zijn daarom goed bruikbaar in (binnen)steden. Voorbeelden van voertuigen die goed renderen op de hybride technologie zijn: vrachtwagens die worden ingezet voor de fijnmazige stedelijke distributie, bussen en huisvuil-inzamelvoertuigen.

Financiële aspecten

Een elektrisch voertuig is duurder in aanschaf dan een voertuig met thermische motor, maar het energierendement is beter en de prijs van elektriciteit is lager dan die van een fossiele brandstof. Volgens Volvo Trucks verbruikt een hybride voertuig gebruikt gemiddeld 20 procent minder diesel en veroorzaakt de motor vrijwel geen geluidsoverlast. In vergelijking met diesel brengt een hybride vrachtwagen gemiddeld 10-25 procent emissiereductie/CO2-besparing met zich mee.

Aanvullende informatie

Met de aanschaf/het gebruik van hybride voertuigen is het mogelijk om wanneer steden worden binnengereden, over te schakelen op stroom. Zodoende kan een bijdrage geleverd worden aan schonere (binnen)steden.