5b-Aanschaf/gebruik elektrische vrachtvoertuigen

Algemeen

Nummer
5
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Beschikken over eigen wagenpark

Toepasbaarheid

Steden hebben de plicht bewoners een gezonde en schone leefomgeving te bieden en leggen daarom steeds meer regels op aan het verkeer en vervoer in de binnenstad. Aanschaf/gebruik van elektrische vrachtvoertuigen leidt tot verduurzaming en energiebesparing omdat er bij deze voertuigen geen sprake is van CO2-uitstoot. Elektrische voertuigen hebben geen verbrandingsmotoren, maar een combinatie van een accupakket en een elektromotor. De energie wordt gehaald uit het accupakket dat opgeladen moeten worden via laadpalen. Een elektrische vrachtwagen is geschikt voor vervoer van goederen waarvan de toegestane maximale massa meer dan 3500 kilogram (3,5 ton) bedraagt. Het huidige aanbod elektrische vrachtwagens bestaat in zijn geheel uit volledig elektrische vrachtwagens (FEV-vrachtwagens).

Beschrijving

De accutechnologie heeft zich de afgelopen jaren sterk verbeterd waardoor een actieradius tot circa 100 kilometer zeker haalbaar is. De accu’s zijn relatief zwaar waardoor in vergelijking met vrachtwagens met een dieselmotor, minder vervoerd kan worden (zie afbeelding). Wanneer de afstand en het gewicht van de lading beperkt zijn, dan is inzet van elektrische vrachtwagens een goede optie om het wagenpark te verduurzamen. Elektrisch rijden leent zich goed voor regionale (stads)distributie vanwege lagere snelheden, kortere afstanden en het vele remmen en optrekken. Voor lange afstanden is de technologie nog niet voldoende ontwikkeld.

Vervoer 4

Financiële aspecten

Elektrische voertuigen zijn duurzamer dan diesel-voertuigen. Electrische voertuigen hebben geen verbrandingsmotor, dus er vindt geen uitstoot van schadelijke uitlaatgassen plaats. Als de elektriciteit die voor het voertuig wordt gebruikt, tot stand komt op basis van groene stroom (uit wind/zon), dan is sprake van vrijwel geen CO2-uitstoot. Als de elektriciteit die gebruikt wordt tot stand komt zonder groene stroom dan is er sprake van een reductie in CO2-uitstoot van circa 50 procent. Een elektrische vrachtwagen bespaart in de stad dezelfde hoeveelheid NOx als 30 personenvoertuigen. Daarnaast wordt qua fijnstof het equivalent van 10 personenvoertuigen bespaard. Een ander voordeel van bevoorrading met elektrisch vervoer is dat er gebruik gemaakt kan worden van ontheffingen zoals het leveren buiten de venstertijden.

Aanvullende informatie

Een praktisch probleem is dat het aanbod van elektrische vrachtwagens vanuit de truckindustrie zo goed als nihil is. De markt voor elektrische vrachtwagens is tot 2020 vooral gericht op stadsdistributie, oftewel vrachtverkeer met een gewicht tot 20 ton. Plug-in hybride vrachtwagens (PHEV-vrachtwagens) worden vanaf 2020 op de markt verwacht. In 2030 zullen er daardoor in Nederland naar verwachting 4.000 FEV-vrachtwagens en 4.400 PHEV-vrachtwagens rondrijden.

Een bijkomend voordeel aan het gebruik van een elektrische truck is dat deze 24 uur per etmaal kan worden ingezet. Voor dieselauto’s gelden venstertijden voor laden en lossen in binnensteden. Met een stille schone elektrische truck mag ook ’s avonds en ’s nachts worden gelost en geladen.

BREYTNER is een voorbeeld van een bedrijf dat 100% elektrische distributietrucks inzet. De vrachtwagens die BREYTNER in gebruik heeft, worden zelfs geladen met zelf opgewekte zonne-energie. Kijk voor meer informatie: http://breytner.com/