5c-Aanschaf/gebruik vrachtvoertuigen op alternatieve brandstoffen

Algemeen

Nummer
5
Bedrijfstak
Vervoerder van goederen met regie over de transportplanning
Activiteit
Beschikken over eigen wagenpark

Toepasbaarheid

Om de Parijsdoelstellingen te halen is een snelle overgang naar alternatieve brandstoffen binnen de logistieke sector noodzakelijk. Er zijn diverse alternatieve brandstoffen die bruikbaar zijn in vrachtvoertuigen. Elektrische en hybride voertuigen zijn in voorgaande twee technieken toegelicht. Er bestaat ook een mogelijkheid om voertuigen op andere brandstoffen aan te schaffen/in gebruik te nemen. Betreffende brandstoffen waar op gereden kan worden zijn CNG (gecomprimeerd aardgas), LNG (vloeibaar aardgas) en diesel. Ook het rijden op waterstof is een mogelijkheid, deze toepassing wordt de komende jaren in de praktijk getest.

CNG is aardgas dat gecomprimeerd wordt naar 200bar, veel duurzame auto`s rijden op deze brandstof. LNG is echter drie keer zo klein als CNG. LNG is een vloeistof met een extreem lage temperatuur en bestaat voor een groot deel uit methaan. Ondanks dat LNG een fossiele brandstof is en daarnaast ook schoner is dan de conventionele brandstoffen, valt LNG niet als volledig duurzaam aan te merken. Bio-LNG (omzetting van biomassa naar biogas) is dat wel. Bio-LNG is een logische vervolgstap op LNG om te verduurzamen. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om voldoende bio-LNG te produceren om de volledige behoefte aan LNG aan te kunnen.

Beschrijving

Welke vorm van alternatieve brandstoffen geschikt is hangt af van de type bevoorrading, het karakter, het gewicht, en de af te leggen afstand. Onderstaande afbeelding biedt een overzicht welk type voertuig geschikt is onder welke vormen van goederentransport. Het overzicht maakt duidelijk dat het geen kwestie van kiezen is welke brandstoffen worden gekozen, alle brandstoffen zijn binnen andere omstandigheden bruikbaar om verduurzaming te bewerkstelligen.

Vervoer 5

Financiële aspecten

Bij gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (gecomprimeerd aardgas) komt bij verbranding circa 10 procent minder CO2 vrij in vergelijking met Euro V of Euro VI. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Groengas (biogas) dan wordt er zelfs 75-80 procent minder CO2-uitgestoot dan bij een voertuig op diesel. Als het voertuig daarvoor geschikt is gemaakt, kan er tot 100 procent biodiesel worden bijgetankt. Bij 100 procent biodiesel uit afval- en reststromen neemt de CO2 -uitstoot tot 90 procent af. Vaak wordt maximaal 30 procent gebruikt, dan is de klimaatwinst minder dan 30 procent.

Aanvullende informatie

Waterstof is een alternatieve brandstof die nog in ontwikkeling is voor grootschalig gebruik in vrachtvoertuigen. In Nederland worden diverse pilots uitgevoerd. Zo verwacht VDL begin 2019 het prototype van een 44 ton vrachtwagen die via waterstof aangedreven wordt op de weg te hebben. Wel rijden er al diverse OV-bussen en vuilniswagens op waterstof rond in Nederlandse en andere Europese steden.